Latijns-Amerika in Beweging

Mensenrechten

Protest van een ouderorganisatie.
donderdag, 9 februari 2017 21:24

De kracht van conservatisme in Peruaans onderwijs

Matthias Schotanus

De Peruaanse regering zet zich in voor gendergelijkheid maar stuit op stevig verzet van ouders, de kerk en congresleden.

LIMA - 'Van mijn kinderen blijf je af' is de leus van ouders, docenten, en katholieken die zich verzetten tegen het nieuwe curriculum van het Peruaans basisonderwijs. Hierin bepaalt de regering dat gendergelijkheid en ontwikkeling van seksuele identiteit behoren tot democratisch burgerschap. Volgens de protestbeweging echter promoot het ministerie van Onderwijs 'genderideologie' en homoseksualiteit. De seksuele voorlichting op basisscholen zou de seksualiteit van kinderen corrumperen en ze in de war brengen over hun eigen identiteit.

Eén van de eerste die zich uitsprak tegen het nieuwe curriculum was de aartsbisschop van Arequipa. Het curriculum zou de biologische basis van sekse verwerpen en kinderen de vrijheid geven om hun eigen genderidentiteit te ontwikkelen. Dit zou in essentie homoseksualiteit promoten. De bisschoppenconferentie heeft onlangs de regering opgeroepen om het curriculum te heroverwegen. Deze oproep past bij de Peruaanse katholieke kerk die streeft naar het behoud van de traditionele man-vrouwverhouding.

Niet alleen de kerk maar ook ouderorganisaties willen dat de regering het nieuwe curriculum herziet. Vooral de terminologie 'ontwikkelen van identiteit' blijkt een struikelblok voor ouders te zijn. 'Onze kinderen ontwikkelen hun identiteit niet; ze zijn ermee geboren,' zegt een ouder. Bovendien vinden ouders dat seksuele opvoeding geen zaak van de overheid is. Dit valt namelijk onder ouderlijke verantwoordelijkheid en vrijheid. De afgelopen twee maanden hebben verschillende ouderorganisaties gezamenlijk grote demonstraties georganiseerd. Zo zijn de straten van Lima gevuld met affiches met de slogan 'Con mis hijos no te metas' (van mijn kinderen blijf je af).

Ondertussen is het ministerie van Onderwijs meerdere malen in gesprek gegaan met verschillende organisaties om te praten over het nieuwe curriculum. Marilú Martens, de onderwijsminister, stelt dat de regeringsplannen verkeerd geïnterpreteerd zijn en dat ze slechts gendergelijkheid en acceptatie van verschillen tot doel hebben. Ze wijst op misinformatie en valse beschuldigingen die circuleren op sociale media en vraagt ouders om zelf het curriculum te lezen. Promsex, een Peruaanse ngo die zich inzet voor seksuele rechten, probeert ook de bevolking te informeren en wijst op de noodzaak van seksuele voorlichting en onderwijs over genderidentiteit.

De gesprekken en voorlichting hebben echter de demonstranten niet gerust gesteld, want de organisatie 'Padres en Acción' heeft het ministerie van Onderwijs voor de rechter gedaagd. Ze eisen dat de wet, die het nieuwe curriculum goedkeurt, herroepen wordt.

De protestbeweging wordt gesteund door meerdere Congresleden van Fuerza Popular, de partij van Keiko Fuijimori. Ook de burgemeester van Lima, Luis Castañeda Lossio, heeft zijn steun voor de demonstranten uitgesproken. Hiermee wordt duidelijk dat de maatschappelijke onenigheid over het nieuw curriculum plaatsvindt in een context van conflictueuze partijpolitiek. In de presidentiële verkiezingen van vorig jaar won Pedro Pablo Kuczynski nipt van Keiko Kujimori wiens partij wel de meerderheid in het Congres bemachtigde. Bovendien heeft Fuerza Popular de regering van Kuczynski al in de problemen gebracht door de eerdere minister van Onderwijs te dwingen om af te treden. Daarmee lijkt Fuerza Popular de discussie te gebruiken om de sociaal progressieve agenda van president Kuczynski in diskrediet te brengen en zijn regering te destabiliseren.

De schijn dat de beweging wordt gebruikt voor partijpolitiek wordt gewekt door de goed georganiseerde en professioneel uitgevoerde campagne van de protestbeweging. Dit suggereert dat de tegenstanders van het nieuwe curriculum beschikking hebben over aanzienlijke geldfondsen en gebruik maken van invloedrijke netwerken. Bovendien staat de Peruaanse sociale media vol met misinformatie en fake news. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat de Real Academia Española het gebruik van het woord género ontraadt en dat de 'gay lobby' achter het nieuwe curriculum zit. Argumenten dat homoseksualiteit onnatuurlijk is en dat alleen mannen of vrouwen bestaan ontbreken ook niet.

Het zou echter incorrect zijn om de discussie over het nieuwe curriculum te reduceren tot een kwestie van partijpolitiek. Meer dan 80% van de Peruaanse bevolking is katholiek en de rol van religie op sociale en culturele waarden kan niet onderschat worden. Desondanks doet de regering van Kuczynski er goed aan om gender en seksualiteit expliciet op te nemen in het curriculum en daarmee deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Vooral in een land waar fysiek en verbaal geweld tegen vrouwen en seksuele minderheden meer regel is dan uitzondering. Gelijkheid en acceptatie dienen vanaf jonge leeftijd geleerd te worden. Helaas kan men er niet vanuit gaan dat dit thuis gebeurd.

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.