Latijns-Amerika in Beweging

Migratie

dinsdag, 22 augustus 2006 0:00

Latino’s vinden hun weg naar Nederland

Bron: Noticias

Een vrij kleine groep die niet veel problemen heeft en veroorzaakt: dat is zo ongeveer het beeld van Latino’s in Nederland. Maar of dat beeld wel klopt, is niet bekend. Noticias ging op onderzoek uit.Een vrij kleine groep die niet veel problemen heeft en veroorzaakt: dat is zo ongeveer het beeld over Latino’s in Nederland. Maar of dat beeld wel klopt, is niet bekend. Noticias ging op onderzoek uit.

Er is nauwelijks iets bekend over Latijns-Amerikanen in Nederland. Zelfs het beantwoorden van een aantal simpele vragen vergt behoorlijk wat speurwerk: waar komen de Nederlandse Latino’s vandaan? Hoeveel zijn er? En hoe is hun positie vergeleken met die van de gemiddelde Nederlander?

Kwart miljoen in 2050
In 2006 staan er 71.000 Latijns-Amerikanen geregistreerd in Nederland. Dat is exclusief Antillianen, Arubanen en Surinamers. Het gaat hier om mensen die zelf in Latijns-Amerika zijn geboren of van wie één of beide ouders daar vandaan komt. Dat het een diverse groep is, blijkt uit de cijfers. Zo zijn ruim 33.000 Nederlanders afkomstig uit Brazilië, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Maar er zijn ook heel kleine gemeenschappen, zoals de 20 mensen uit Belize, de 150 Puerto Ricanen en de 250 Paraguayanen die in Nederland wonen. Latino’s vormen een relatief kleine groep immigranten en maken 4 procent uit van de ‘niet-westerse allochtonen’ in Nederland. De groep neemt in verhouding wel snel toe: in de afgelopen tien jaar was de stijging maar liefst 80 procent. Volgens bevolkingsprognoses van het CBS zal het aantal Latino’s groeien tot een kwart miljoen in 2050. De populairste woonplaats onder Latijns-Amerikanen is Amsterdam, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en Almere.

Wie niet meegerekend worden in de bevolkingsstatistieken, zijn de Latino’s zonder verblijfsvergunning. Hun aantal is aanzienlijk, maar om hoeveel mensen het precies gaat weet niemand en evenmin is er onderzoek gedaan naar hun leefomstandigheden. Wel is het algemeen bekend dat het migranten zonder papieren bijzonder moeilijk wordt gemaakt om hier een bestaan op te bouwen.

Migratiegolven
Opvallend is dat er meer Latijns-Amerikaanse vrouwen dan mannen in Nederland zijn. In de regel verhuizen mannen eerst naar een ander land, om later gevolgd te worden door hun vrouw en de rest van de familie. Zo niet bij de Latino’s. Vooral onder Brazilianen, Colombianen, Dominicanen en Peruanen is er sprake van een feminisering van de migratie. Dit heeft niet alleen te maken met de emancipatie van Latijns-Amerikaanse vrouwen, maar ook met de vraag naar vrouwen op de Europese arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor huishoudelijk werk. Daarnaast speelt mensenhandel een rol, waarbij vrouwen geworven worden voor werk in de huishouding of de seksindustrie.

De diversiteit onder Latino’s in Nederland heeft te maken met het grote aantal landen waar zij vandaan komen en de verschillende achtergronden van hun migratie. Latijns-Amerikanen kwamen in golven naar Nederland. In de jaren zeventig veroorzaakten de dictatoriale regimes en het geweld in Latijns-Amerika een stroom van politieke vluchtelingen, met name uit Chili en Argentinië. Pater Theo Beusink van Casa Migrante, een Amsterdams inloophuis voor Spaanstaligen, vertelt dat het er toen heel anders aan toeging dan tegenwoordig: ‘Vluchtelingen kwamen op uitnodiging van de regering naar Nederland. Zij werden hier met open armen ontvangen en konden gemakkelijk gebruik maken van voorzieningen. Ze werden niet in het diepe gegooid en daardoor was het toen veel gemakkelijker om te integreren in de Nederlandse samenleving dan nu.’

Tegenwoordig zijn het de armoede en economische malaise in Latijns-Amerika, alsmede het aanscherpen van de visumregels in de VS, waardoor Latino’s naar Europa vertrekken. Ook de politieke situatie in Colombia veroorzaakt grote migratiebewegingen. In 2005 stond Colombia voor het eerst in de top tien van herkomstlanden van waaruit mensen in Nederland asiel aanvroegen. Aan het begin van dat jaar kwam een kleine groep gevluchte Colombianen op uitnodiging van de regering naar Nederland. In totaal kregen 150 Colombianen hier in 2005 een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Een druppel op de gloeiende plaat in vergelijking met de 2,5 miljoen ontheemde Colombianen.

Sterke band met thuis
De sociaal-economische positie van Midden- en Zuid-Amerikanen is minder goed dan die van de gemiddelde Nederlander. Het percentage Latino’s in Amsterdam dat moet rondkomen van een minimuminkomen (30 procent) is twee keer zo hoog als onder Nederlanders (15 procent). Toch hebben Latino’s die naar Europa komen een betere positie dan degenen die naar de Verenigde Staten vertrekken. ‘De reis naar de VS is korter en goedkoper en wordt daarom eerder door armere mensen gemaakt. Daarnaast zijn er Latijns-Amerikanen die de nationaliteit van hun Europese groot- of overgrootouders “terugwinnen” en een Spaans of Italiaans paspoort weten te bemachtigen,’ zo verklaart Beusink het verschil.

Latijns-Amerikanen onderhouden een sterke band met het land van herkomst, zo blijkt uit de grote geldbedragen die jaarlijks worden gestuurd. In Europa gaat het om zo’n twee miljard dollar per jaar. Een Europese Latino stuurt gemiddeld meer naar huis dan een Latijns-Amerikaan in de VS.

De vraag hoe het nou precies gaat met de Latino’s in Nederland, kunnen we niet beantwoorden met de informatie die beschikbaar is. Meer onderzoek is daarom de moeite waard, zeker als het gaat om de positie van Latijns-Amerikanen zonder verblijfsvergunning. Want er kunnen nog zoveel regels bedacht worden om de immigratie te beperken, de zoektocht naar een beter bestaan kan niemand tegenhouden.

Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociale Dienst Amsterdam, UNHCR en International Organization for Migration.

Reageer

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <hr>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Reacties

Latino als groep hebt hier

Latino als groep hebt hier veel moeite om te integreren, door de mogelijkheid van de taal en ook de afstandelijkheid van de Nederlandse maatschappij.
Er wonnen in Nederland vooral vele Latijnseamerikanse vrouwen met hoge opleidingen en diploma's, maar er wordt hier heel Moelijk voor zij om een positie te vinden.
Hoewel de koningin van Nederland in Argentinië is geboren niet iederen wordt hier gerespecteerd en gewaardeerd.
De eisen om te integreren worden steeds hoger en dat beoorzaak een psyquische impact in deze vrouwen. Zij sluiten hun zelf in hun eigen wereld en durven zij niet buiten te ontplooien.

ik ben mara

ik ben mara

hoi ik ben mara

hoi ik ben mara